mpzpUchwała nr XXXIX/485/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru zabudowy usługowo-mieszkaniowej „Armii Krajowej – Skłodowskiej” w obrębie ulic: Ludwika Zamenhofa, Marii Skłodowskiej - Curie, Leopolda Okulickiego i Armii Krajowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Świdnica.pdf)MPZP Świdnica.pdf[ ]141 kB
Download this file (Zalacznik1.JPG)Zalacznik1.JPG[ ]944 kB