mpzpUchwała nr XLVI/399/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Słotwina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-15

Zobacz treść planu (PDF).