mpzpUchwała nr XXVII/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf