mpzpUchwała nr L/375/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położenego we wsi Witoszów Dolny


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf