mpzpuchwała nr LVIII/308/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wałbrzyskiej 38-42 w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2010-04-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf