Gmina Oborniki Śląskie

mpzpUchwała nr XLIX/447/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png

mpzpUchwała nr XLV/392/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png
Zalacznik2.png
Zalacznik3.png
Zalacznik4.png
Zalacznik5.png

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 638/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jolanty D. J. na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2011 r. nr VIII/44/11 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie


Data uchwalenia: 2013-12-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 544/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVIII/246/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/364/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Mały


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/332/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Mały


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/245/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Mały


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLI/350/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XLI/349/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XL/341/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc