mpzpUchwała nr XL/341/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc