mpzpUchwała nr XLV/392/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png
Zalacznik2.png
Zalacznik3.png
Zalacznik4.png
Zalacznik5.png