mpzpUchwała nr XLIX/447/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png