mpzpUchwała nr XIX.153.2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miłonowice, gmina Zawonia.


Data uchwalenia: 2012-12-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg