Gmina Żmigród

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 102/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013 r. nr 0007.XXXVI.257.2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Radziądz.


Data uchwalenia: 2014-04-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 809/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013 r. nr 0007.XXXVI.255.2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 9 i 10 AM-16 obręb Żmigród


Data uchwalenia: 2014-01-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 0007.XLII312.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Żmigród


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 0007.XXXIX.275.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Barkowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 0007.XXXVII.264.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpeg

mpzpUchwała nr 0007.XXXVII.263.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerem 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 obręb Żmigród


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 0007.XXXVI.257.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Radziądz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 0007.XXXVI.255.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 9 i 10 AM - 16 obręb Żmigród.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr 0007.XXXVI.259.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy Miasta Żmigród.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpeg

Plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo wschodniej części miasta Żmigród.

Data uchwalenia: 30.12.2010r.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz załącznik graficzny (PDF).