Powiat trzebnicki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej w Żmigrodzie.

Data uchwalenia: 30.09.2004r.

Renta planistyczna: 30%

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Zbiornika Przeciwpowodziowego "Jamnik"

Uchwała nr 78/X/03 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zbiornika Przeciwpowodziowego "Jamnik" oraz terenów przyległych położonych w obrębie Kanclerzowice i Osiek.

Renta planistyczna: 30%

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wyłożony  od 12 kwietnia 2013 r. do 15 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, w godz. od 10 do 15.

Zobacz pełną treść obwieszczenia (PDF).