mpzpUchwała nr LVIII/593/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Małopolskiej i Górniczej w Wałbrzychu


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf