UCHWAŁA NR XXXVI/824/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Widawy w rejonie obrębu Polanowice we Wrocławiu.

Data ogłoszenia w dzienniku urzędowym: 05.02.2013r.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).

Zobacz pozostałe plany dla Wrocławia.