mpzpUchwała nr XLVIII/1188/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tęczowej i Zdrowej we Wrocławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf