mpzpUchwała nr L/1273/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gądów Mały w rejonie ulic Jerzego Bajana i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wrocławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-23

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zobacz pozostałe plany dla Wrocławia.