mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zobacz pozostałe plany dla Wrocławia.