mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 537/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Waldemara Dolińskiego, Mariana Syposza, Roberta Syposza SYDO sp. j. na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2009 r. nr XL/1263/09 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Kowale Komercyjne


Data uchwalenia: 2013-10-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).