mpzpUchwała nr LVI/1467/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szpitala przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu


Data uchwalenia: 2014-04-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf