Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu


Data uchwalenia: 2014-03-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu


Data uchwalenia: 2014-03-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu


Data uchwalenia: 2014-03-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LVI/1467/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szpitala przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu


Data uchwalenia: 2014-04-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpWyrok nr II SA/Wr 696/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. nr XLVI/1105/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu


Data uchwalenia: 2013-12-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 537/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Waldemara Dolińskiego, Mariana Syposza, Roberta Syposza SYDO sp. j. na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2009 r. nr XL/1263/09 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Kowale Komercyjne


Data uchwalenia: 2013-10-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LII/1316/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu – część południowa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LII/1315/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bardzkiej i Buforowej we Wrocławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zobacz pozostałe plany dla Wrocławia.

 

mpzpUchwała nr L/1276/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Armii Krajowej i ulicy Borowskiej we Wrocławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf