mpzpUchwała nr XLIX/1088/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie - Hutnicza” w Bydgoszczy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1.1a.pdf
Zalacznik1.1b.pdf