mpzpUchwała nr XLIII/944/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie - Mokra" w Bydgoszczy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikNr 1.pdf
ZalacznikNr 1a.pdf
ZalacznikNr 1b.pdf