mpzpUchwała nr XLI/867/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon - Centrum Onkologii” w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2013-04-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-30

Zobacz treść planu (PDF)