mpzpWyrok nr II SA/Bd 507/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 507/12


Data uchwalenia: 2012-08-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-30

Zobacz treść planu (PDF)