mpzpUchwała nr XXXVI/744/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Bydgoszcz Wschód - Szajnochy” w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2012-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-03

Zobacz treść planu (PDF)