mpzpUchwała nr XXXV/732/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Orląt Lwowskich" w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2012-11-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-10

Zobacz treść planu (PDF)