mpzpUchwała nr XXI/397/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2012-01-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-02

Zobacz treść planu (PDF)