mpzpUchwała nr XVII/327/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Zawisza - Stadion" w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2011-11-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-13

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.1a.jpg
Zalacznik1.1b.jpg
Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc