mpzpUchwała nr XVI/296/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osowa Góra - Stalowa" w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2011-10-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik4.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik1.1a.jpg
Zalacznik1.1b.jpg
Zalacznik1.jpg