mpzpUchwała nr XV/266/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz Wschód – Towarowa” w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2011-09-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1a.jpg
Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc
Zalacznik1.1b.jpg