mpzpUchwała nr XII/112/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Plac Wolności” w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2011-05-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1-1a.jpg
Zalacznik1-1b.jpg
Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc