mpzpUchwała nr IX/79/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielawy" w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2011-03-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1a.jpg
Zalacznik1.1b.jpg
Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc