mpzpUchwała nr LXIX/1078/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądy-Lisia” w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2010-07-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-03

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1-1a.jpg
Zalacznik1-1b.jpg
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc