mpzpUchwała nr LXVIII/1059/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański - Bystrzycka” w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2010-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik1a.jpg
Zalacznik1b.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc