mpzpUchwała nr LXVIII/1058/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opławiec – Biwakowa” w Bydgoszczy.


Data uchwalenia: 2010-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-25

Zobacz treść planu (PDF)