Powiat chełmiński

mpzpUchwała nr XLVII/307/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „C” Rybaki.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/256/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „I” Dworzyska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zał Nr 2 i w zał Nr 3 Uchwały XXV/197/2013 z dnia 10 maja2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Stolno I" dla terenów w gminie Stolno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Stolno I" dla terenów w gminie Stolno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV/196/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIV/186/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach: Robakowo, Sarnowo, Pilewice i Gorzuchowo w gminie Stolno.


Data uchwalenia: 2013-03-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-18

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Stolno i Cepno w gminie Stolno.


Data uchwalenia: 2013-03-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Trzebiełuch w gminie Stolno.


Data uchwalenia: 2012-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny we wsiach Sarnowo, Klęczkowo, Trzebiełuch i Robakowo w gminie Stolno.


Data uchwalenia: 2012-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVIII/121/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.


Data uchwalenia: 2012-04-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stolter" we wsi Grubno, gmina Stolno.


Data uchwalenia: 2011-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.


Data uchwalenia: 2011-05-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-06

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf

mpzpUchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo gm. Stolno.


Data uchwalenia: 2011-07-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.PDF
Zalacznik2.PDF