Powiat golubsko-dobrzyński

mpzpUchwała nr L/234/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/250/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szewa i wsi Pruska Łąka w gminie Kowalewo Pomorskie


Data uchwalenia: 2014-03-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XX/216/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIX/206/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIX/205/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pomorskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVII/179/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.


Data uchwalenia: 2013-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-29

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 230 i 231/10 we wsi Paliwodzizna.


Data uchwalenia: 2012-12-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIII/139/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Mariany, Sierakowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.


Data uchwalenia: 2012-09-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-03

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XI/110/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-rzemieślniczą, zabudowę handlowo-usługową oraz funkcję rolniczą.


Data uchwalenia: 2012-06-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Ciechocin, Kujawy i Nowa Wieś.


Data uchwalenia: 2012-02-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr X/98/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie Nowy Dwór gm. Kowalewo Pomorskie.


Data uchwalenia: 2012-03-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr X/97/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Sierakowo i Srebrniki w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowej.


Data uchwalenia: 2012-03-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr X/89/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego.


Data uchwalenia: 2012-03-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXI/105/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Leśnej i Miłej w Golubiu-Dobrzyniu, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/281/2006 r. Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 78 z dnia 23 czerwca 2006 r. poz. 1307


Data uchwalenia: 2012-03-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-28

Zobacz treść planu (PDF)