Powiat kutnowski

mpzpUchwała nr XXVI/219/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/303/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 7/2 i 8/2 położonych w obrębie Zieleniew.


Data uchwalenia: 2014-06-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/239/2014 Rady Gminy Kutno z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzesin i Florek Gminy Kutno


Data uchwalenia: 2014-01-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/413/13 Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej i projektowanej ulicy Wschodniej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/396/13 Rady Miasta Kutno z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Żwirki i Wigury


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XX/171/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów dla terenu obejmującego część wsi Micin i Pawłowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/348/13 Rady Miasta Kutno z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Oporowskiej


Data uchwalenia: 2013-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/231/13 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice


Data uchwalenia: 2013-05-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/341/13 Rady Miasta Kutno z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie pomiędzy ulicami: Oporowską, Lipową, Zieloną, Grunwaldzką i obwodnicą miasta Kutno


Data uchwalenia: 2013-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/166/2013 Rady Gminy Kutno z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno


Data uchwalenia: 2013-03-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/342/13 Rady Miasta Kutno z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Oporowskiej i ul. Żwirki i Wigury


Data uchwalenia: 2013-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-16

Zobacz treść planu (PDF).


wiza.xml
wiza.html