Powiat łaski

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.392.2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lipca 2014r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/459/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/425/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14, a bocznicą kolejową


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/388/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka, gmina Łask


Data uchwalenia: 2013-05-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/361/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14, a rzeką Pałusznicą


Data uchwalenia: 2013-03-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1a.jpg
Zalacznik1b.jpg
Zalacznik1c.jpg
Zalacznik1d.jpg

mpzpUchwała nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask


Data uchwalenia: 2013-01-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1a.jpg
Zalacznik1b.jpg
Zalacznik1c.jpg
Zalacznik1d.jpg
Zalacznik1e.jpg
Zalacznik1f.jpg
Zalacznik1g.jpg

mpzpUchwała nr XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3


Data uchwalenia: 2012-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-30

Zobacz treść planu (PDF).