Powiat łęczycki

mpzpUchwała nr XXXII/232/14 Rady Gminy Grabów z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów, dla części obszaru wsi Bowętów


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/234/14 Rady Gminy Grabów z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów – dla obszaru wsi Jaworów


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/177/13 Rady Gminy Piątek z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek dla części obrębu wiejskiego Łęka i Bielice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Grabów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów dla obszaru wsi Sławęcin


Data uchwalenia: 2013-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Grabów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów dla obszaru wsi Bowętów


Data uchwalenia: 2013-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna


Data uchwalenia: 2012-10-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-14

Zobacz treść planu (PDF).