Powiat Piotrków Trybunalski

mpzpUchwała nr XXXIV/658/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej – Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/590/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim


Data uchwalenia: 2013-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1-1.jpg
Zalacznik1-2.jpg
Zalacznik1-3.jpg
Zalacznik1-4.jpg
Zalacznik1-5.jpg
Zalacznik1-6.jpg
Zalacznik1-7.jpg
Zalacznik1-8.jpg

mpzpUchwała nr XXX/592/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r.


Data uchwalenia: 2013-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1-1.jpg
Zalacznik1-2.jpg
Zalacznik1-3.jpg
Zalacznik1-4.jpg

mpzpUchwała nr XXX/593/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXIX/538/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim


Data uchwalenia: 2013-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/538/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim


Data uchwalenia: 2013-01-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1-1.jpg
Zalacznik1-2.jpg
Zalacznik1-3.jpg
Zalacznik1-4.jpg
Zalacznik1-5.jpg
Zalacznik1-6.jpg
Zalacznik1-7.jpg
Zalacznik1-8.jpg
Zalacznik1-9.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/546/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim


Data uchwalenia: 2013-01-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/524/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim


Data uchwalenia: 2012-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/522/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim


Data uchwalenia: 2012-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-07

Zobacz treść planu (PDF).