Powiat piotrkowski

mpzpUchwała nr XXXIX/311/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/387/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Michałów i Raków, Gmina Moszczenica


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-19

Zobacz treść planu (PDF).