Powiat poddębicki

mpzpUchwała nr XXXVIII/221/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 170 i 171 położonych w obrębie geodezyjnym 7 miasta Poddębice


Data uchwalenia: 2013-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-31

Zobacz treść planu (PDF).