Powiat radomszański

mpzpUchwała nr XXXVII/46/2014 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wielgomłyny oraz w obrębach geodezyjnych: Myśliwczów i Kolonia Myśliwczów


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Łd 850/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 października 2013r.


Data uchwalenia: 2013-10-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/423/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Szpinalów i Danielów w Gminie Kamieńsk


Data uchwalenia: 2014-01-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/424/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kamieńsku w obrębie ulic: Zdzitowieckiego, Wieluńskiej, Reymonta i Jankowskiego


Data uchwalenia: 2014-01-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/338/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ulic: Warszyca–Brzeźnicka–Piłsudskiego, przedłużenie Targowej, do terenów PKP*


Data uchwalenia: 2013-05-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/175/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice dla terenu położonego w rejonie miejscowości Strzelce Małe i Kraszewice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/368/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gorzędów i Barczkowice w gminie Kamieńsk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/179/13 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gowarzów, w miejscowości Borki po wschodniej stronie drogi krajowej nr 91, w gminie Gidle


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice, w gminie Kamieńsk


Data uchwalenia: 2013-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/354/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Danielów w Gminie Kamieńsk


Data uchwalenia: 2013-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/337/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 maja 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w tytule załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomsko w rejonie ulic: Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1


Data uchwalenia: 2013-05-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomsko w rejonie ulic: Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1


Data uchwalenia: 2013-03-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/316/2012 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów


Data uchwalenia: 2012-12-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-29

Zobacz treść planu (PDF).