Powiat rawski

mpzpUchwała nr XLV/357/14 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy 15-go Grudnia


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/245/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Miłej i Kilińskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/179/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obszarów wsi Sadkowice i Kaleń (na fragmencie wsi Kaleń)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Babsk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/235/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Narty


Data uchwalenia: 2013-05-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/178/2012 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Aleksandrów – Podsędkowice, Białogórne, Białogórne – Biała Wieś, Chrząszczew – Chrząszczewek, Dańków, Gośliny, Gołyń, Koprzywna, Ossa, Niemirowice, Pachy, Porady Górne, Podlesie, Rosławowice, Stara Wieś, Teodozjów, Wólka Lesiewska, Wola Chojnata, Zofianów, Żurawia i Zakrzew


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/176/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Targowej


Data uchwalenia: 2012-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/175/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Białej i Mszczonowskiej


Data uchwalenia: 2012-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/174/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego i Sobieskiego, Białej, Łowickiej, Kościuszki i Słowackiego, Krakowskiej i Gąsiorowskiego, Solidarności, Słowackiego, Krakowskiej i Południowej, Fawornej i Słowackiego, Orzeszkowej i Sienkiewicza, Katowickiej i Tatar, Księże Domki


Data uchwalenia: 2012-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/176/2012 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Biała Rawska, obszary położone w rejonie ulic: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Polnej i Narutowicza, i Wiejskiej


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/173/2012 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Biała Rawska i miasta Biała Rawska


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/177/2012 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Stanisławów


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru m. Biała Rawska, obszary położone w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Topolowej


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru m. Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulic: Mickiewicza oraz Wojska Polskiego i Ogrodowej


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/111/2012 Rady Gminy Cielądz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, fragmenty obszaru wsi Cielądz


Data uchwalenia: 2012-11-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-31

Zobacz treść planu (PDF).