Powiat Skierniewice

mpzpUchwała nr LI/59/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Makowską, gen.W.Sikorskiego i Nowomiejską, terenami PKP i granicą miasta.


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/55/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy A. Mickiewicza (działka o numerze ewidencyjnym 3/7).


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/54/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty miasta Skierniewice położone przy ulicach:Orzeszkowej, Nowobielańskiej i Strobowskiej.


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/53/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Łódzkiej (nieruchomości o numerach adresowych 50, 50a, 50b i 52)


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/116/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy J. Lelewela (nieruchomość o numerze adresowym 16)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/114/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony na południe od ulicy Sosnowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/75/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie skrzyżowania ulicy Nowobielańskiej z ulicą Działkową


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XL/74/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ul. Miedniewickiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XXVIII/103/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Jarzębinowej i św. Siostry Faustyny Kowalskiej


Data uchwalenia: 2012-09-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/102/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Fabryczną, S.Domarasiewicza, Warszawską i Grabina


Data uchwalenia: 2012-09-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/101/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty miasta Skierniewice położone: przy zbiegu ulicy Widok z ulicą Nowobielańską, przy zbiegu ulicy W. Łabędzkiego z ulicą Żurawią oraz pomiędzy ulicą J. Mireckiego i ulicą Św. Stanisława


Data uchwalenia: 2012-09-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-12

Zobacz treść planu (PDF).