mpzpUchwała nr LI/55/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy A. Mickiewicza (działka o numerze ewidencyjnym 3/7).


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).