Powiat skierniewicki

mpzpUchwała nr XXXIV/198/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi Nowy Wylezin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/192/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/176/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, dla części wsi: Wola Pękoszewska, Chrzczonowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/175/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, tereny części wsi Kowiesy i Jeruzal


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/174/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, fragment wsi Wola Pękoszewska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/146/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, dla fragmentów wsi: Słupia i Gzów


Data uchwalenia: 2013-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.JPG
Zalacznik3.JPG
Zalacznik4.JPG

mpzpUchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary


Data uchwalenia: 2013-06-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów*


Data uchwalenia: 2013-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy Bolimów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin


Data uchwalenia: 2012-10-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-11

Zobacz treść planu (PDF).