Powiat tomaszowski

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Łd 73/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 maja 2014r.


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/262/2014 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadpilicznej 2 w miejscowości Spała w Gminie Inowłódz”


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.391.2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lipca 2014r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/261/2014 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Hubala 2 w miejscowości Spała w Gminie Inowłódz”.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.362.2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2014r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LV/297/14 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Czerniewice.


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIX/308/14 Rady Gminy Lubochnia z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oznaczonego fragmentu terenu – obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Luboszewy, Marianka i Dąbrowa Gmina Lubochnia


Data uchwalenia: 2014-01-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek


Data uchwalenia: 2013-04-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/182/2013 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek


Data uchwalenia: 2013-04-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/183/2013 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek - Sokołówka.


Data uchwalenia: 2013-04-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/200/13 Rady Gminy Rokiciny z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Popielawy i Łaznów w gminie Rokiciny


Data uchwalenia: 2013-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/178/13 Rady Gminy Czerniewice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Czerniewice


Data uchwalenia: 2013-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/179/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki na obszarze części wsi Smardzewice


Data uchwalenia: 2012-12-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-15

Zobacz treść planu (PDF).