Powiat wieluński

mpzpUchwała nr XXXII/400/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/383/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Wieluń, obejmującego obręb Turów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXII/269/12 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wieluń dla obszaru w rejonie ulic: Wodna, Głowackiego, Kochelskiego


Data uchwalenia: 2012-09-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-15

Zobacz treść planu (PDF).